Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

ΥΠΗΚΟΟΙ ΝΑΙ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΟΧΙ (Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ.

Αναρτήθηκε από info@soussanis.gr στις 3:27 μ.μ.
Ο ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΣ,
Ο ΥΠΗΚΟΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗΝ ΙΘΑΓΕΝΗΣ.)

ΝΑ ΘΥΜΙΖΩΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΑΙ ΜΕ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΙ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ. ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΑΘΗΣΑΝ (Π.Χ. ΓΕΡΜΑΝΟΙ!).
 Στο πλευρό των μεταναστών τάσσονται Βαρθολομαίος και Ιερώνυμος  δοξάστε τους !!

Η Η.Π.Α. καί η Αυστραλία είναι κράτη «πολυ-πολιτισμικά», πολυεθνικά, διότι ουσιαστικώς εδημιουργήθησαν (εις βάρος τών ιθαγενών κατοίκων των, ιδίως στήν Αμερική, μέ τόν αφανισμό τών «Ινδιάνων») από πλήθη ανθρώπων διαφορετικών λαών, εθνών, πολιτισμών.

(Η Γερμανία μάλλον δέν είναι «πολυ-πολιτισμική» , ή «πολυεθνική» χώρα.)

Όταν κάποιοι αναφέρονται στόν όρο «πολυ-πολιτισμικός», γιατί εννούν νά πείσουν τούς Έλληνες ότι έχομεν χρείαν άλλων «πολιτισμών»; Τί υπάρχει σήμερα στόν πλανήτη καί ΔΕΝ προέρχεται από τήν Ελλάδα; ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΧΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ!

Γιά σκεφθήτε: Γλώσσα, Μουσική, χορός, θέατρο, αθλητισμός, μαθηματικά, αστρονομία, ιατρική, φαρμακευτική, πολεοδομία, μηχανική, γλυπτική, τεχνολογία, δημοκρατία, αρχιτεκτονική, γλυπτική, ποίησις, λογοτεχνία, ναυπηγική, δίκαιο, .....!

Τί μάς λείπει άραγε καί έχομε τόσην ανάγκη αυτόν τόν «πολυ-πολιτισμό» ;;; Καί τί «πολιτισμό» φέρουν μαζί τους, πλέον τής δυστυχίας των, οι ταλαίπωροι λαθρομετανάστες;; (Γιά νά αγνωήσωμεν επί τού παρόντος τήν πλειάδα τών αλλοδαπών εγκληματιών πού έχουν εισβάλει στήν πάλαι ποτέ ήσυχη χώρα μας).

Totum Graecorum est (Τά πάντα είναι τών Ελλήνων), δηλώνει ο Λατίνος Κικέρων (Cicero, Pro Placco 9).

Καί γιατί είναι κακό νά υπερηφανεύεται κάποιος γιά τούς λαμπρούς του προγόνους, τούς φωτοδότες τής ανθρωπότητος; Γιατί πρέπει όλα νά ισοπεδωθούν; Οι αριστεροί, οι αναρχικοί, οι αντεξουσιαστές, οι διεθνιστές, γιατί έχουν τό δικαίωμα νά υπερηφανευώνται γιά τίς ιδέες των καί γιά τούς επινοητές τών ιδεών αυτών καί οι Έλληνες πρέπει νά ξεχάσουν τήν καταγωγή των καί τό παρελθόν των;

Γιατί τόσον μίσος κατά τών Ελλήνων; Γιατί επιμένουν οι ευεργετηθέντες νά λοιδωρούν καί νά διώκουν τούς ευεργέτας των;;Περί ΙσοκράτουςΠουθενὰ δὲν ἀναφέρει ὁ Ἰσοκράτης (οὒτε ἂλλος Ἓλλην συγγραφεὺς) ὃτι “Ἓλληνὲς εἰσι οἱ μετέχοντες τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας”. Ἡ ρῆσις αὐτὴ, τὴν ὁποίαν κατά κόρον ἐξεμεταλεύθησαν τὰ Μ.Μ.Ε., εἶναι χαλκευμένη, παράφρασις, παρερμηνεία, διαστρεύλωσις τοῦ 50οῦ ἐδαφίου απὸ τὸν “Πανηγυρικὸν” τοῦ Ἰσοκράτους, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν πραγματικότητα διατυπώνει, σαφῶς, τελείως αντίθετη ἒννοια. (Γι’ αὐτὸ δὲν ἐπιθυμοῦν κάποιοι νὰ διδάσκωνται τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εις τὰ σχολεῖα: γιὰ νὰ μποροῦν διάφοροι ἐπιτήδειοι, νὰ ἐρμηνεύουν τὰ ἀρχαῖα κείμενα ὃπως τοὺς βολεύει).Ὁ Ἰσοκράτης, λοιπὸν, πλέκων τὸ ἐγκώμιον τῆς πνευματικῆς αἲγλης τῶν Ἀθηνῶν, γράφει ἐπὶ λέξει:

“.... ΤΟΣΟΥΤΟΝ Δ’ ΑΠΟΛΕΛΟΙΠΕΝ Η ΠΟΛΙΣ ΗΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΩΣΘ΄ ΟΙ ΤΑΥΤΗΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΕΠΟΙΗΚΕ ΜΗΚΕΤΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΔΟΚΕΙΝ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ Η ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ.”Τὸ ρῆμα “πεποίηκε” καὶ τὸ τὸ ἀπαρὲμφατον “δοκεῖν”, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὁ Ἰσοκράτης, δὲν ἒχουν τεθῆ τυχαίως. Ὃπως παρατηρεῖ καὶ ὁ σχολιογράφος τῶν Κωδίκων, ὁ Ἰσοκράτης πάντοτε “σαφεῖ τῇ λέξει κέχρηται” (vita 1.10). Σημειωτέον δὲ, ὃτι συνεπλήρωνε καὶ ἐτελειοποιοῦσε τὸν “Πανηγυρικὸ” περισσότερο ἀπὸ δέκα ἒτη, προκειμένου νὰ τὸν ἀπαγγείλη κατὰ τὴν ἑκατοστὴν Ὀλυμπιάδα – τὸ 380 π.ν.χ.-, ὃπου, ὡς γνωστὸν, συμμετεῖχον ΜΟΝΟΝ Ἓλληνες.

Τὸ ρῆμα “ποιῶ” σημαίνει κατασκευάζω, φτιάχνω, δημιουργῶ. Τό μέσον (μέση φωνὴ) “ποιούμαι” σημαίνει ὑπολαμβάνω, νομίζω: “συμφορὰν ποιοῦμαι” = θεωρῶ ὡς συμφορὰν (ἀνάλογες σημερινὲς ἐκφράσεις: “περιποιημένη συμπεριφορὰ”, “κατασκευασμεύνη ὑπόθεσις”, “φτιαχτὸ ζήτημα”.

Τὸ δὲ ρῆμα “δοκῶ” σημαίνει ὑποθέτω, νομίζω, φαντάζομαι: δοκεῖ = φαίνεται, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν πραγματικότητα. “Τά δοκούντα –μόνον - τῷ δοκοῦντι εἶναι ἀληθῆ” τονίζει ὁ Πλάτων εἰς τὸν διάλογον “Θεαίτητος” (158 Ε).Ὁ Ἰσοκράτης λοιπὸν ἁπλῶς διαπιστώνει:

“Ἡ πόλις μας (δηλαδή αἱ Ἀθῆναι, ἡ Ἑλλὰς Ἑλλάδος κατὰ τὸν Θυκυδίδη), τόσον ἒχει ἀφήσει πίσω της (“ἀπολέλοιπε”, “ἐξεπέρασε”) ὡς πρὸς τὴν φρόνησιν τοὺς ἂλλους ἂνθρώπους, ὣστε οἱ μαθηταὶ αύτῆς ἒγιναν διδάσκαλοι ἂλλων καὶ τὸ ὂνομα τῶν Ἑλλήνων πεποίηκε ( = ἐδημιούργησε τὴν πεποιημένην, πλαστὴν ὲντύπωσιν) δοκεῖν εἶναι ( =νὰ φαίνεται ὃτι εἶναι –δίχως ὃμως νὰ εἶναι) χαρακτηριστικὸν ὂχι πιὰ τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας καὶ νὰ ἀποκαλοῦνται Ἓλληνες (δὲν τοὺς ἀποκαλοῦμε ἐμεῖς) μᾶλλον οἱ μετέχοντες τής ἡμετέρας ἐκπαιδεύσεως παρὰ (οἱ μετέχοντες) τῆς κοινῆς φύσεως ( =γεννήσεως, καταγωγῆς).Δηλαδὴ, κάτι παρόμοιο μὲ αὐτὸ ποὺ γίνεται σήμερα μὲ τοὺς καθηγητὲς ξένων γλωσσῶν. Οἱ μαθηταὶ λένε: “ἡ γαλλίδα”, “ἡ γερμανίδα”, “ὁ ἂγγλος”, κ.ο.κ., ἐννοώντας τοὺς -Ἓλληνες- καθηγητὰς, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν αὐτὲς τὶς γλῶσσες.Γι’αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἐτακτοποίησε τὸ ἀνεφυὲν πρόβλημα, καθορίζοντας ὡς “ἑλληνίζοντας” (καὶ ὂχι “Ἓλληνας”) τοὺς ξένους τοὺς διδάσκοντας ἑλληνικὰ. Ἒτσι ἒχομε τοὺς “ἑλληνίζοντας” Ἰουδαίους, δηλαδὴ τοὺς ὁμιλοῦντας τὴν Ἑλληνικὴν, καὶ γενικῶς τοὺς συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι εἰς τὰ κράτη τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς Δύσεως, ὡμιλοῦσαν, ἒγγραφον καὶ ἐδίδασκον τὰ Ἑλληνικὰ.“Ἑλληνιστὴς” μέχρι σήμερα, εἶναι ὁ ἑλληνόγλωσσος ἀλλοδαπὸς, ὁ καθηγητὴς τῶν Ἑλληνικῶν. Λόγου χάριν, ἡ Γαλλίδα ἑλληνίστρια Ζακλὶν ντὲ Ρομιγὺ, ὁ Ἱσπανὸς ἑλληνιστὴς Φεδερίκο Σαγρέδο, ὁ Ἱσπανὸς ἑλληνιστὴς Χουὰν Κοντὲρχ, καθηγητὴς εἰς τὸ πανεπισήμιο st. Andrews τῆς Σκωτίας, ὁ ὁποῖος ἀναγράφει εἰδήσεις στὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα, στὸν ἱστοχῶρο του http://www.akwn.net/ κ.ἂ.Καὶ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξη τυχὸν παρεξήγησις γύρω ἀπὸ τὴν λέξι “μαθηταὶ” (οἱ ταύτης μαθηταὶ γεγόνασι διδάσκαλοι τῶν ἂλλων) διευκρινίζομε ὃτι οἱ μαθηταὶ οἱ ὁποίοι συνέρρεον εἰς τὶς Σχολὲς τῶν Ἀθηνῶν δὲν ἦσαν μόνον Ἓλληνες, ἀλλὰ καὶ ξένοι ἀπὸ Ἀνατολὴ καὶ Δύσι. Αὐτοὶ, γυρίζοντας στὶς πατρίδες των, ἐδίδασκον ἑλληνικὰ ὡς “Ἓλληνες διδάσκαλοι” καὶ μετέπειτα “ἑλληνοδιδάσκαλοι”.(Απόσπασμα επιστολής τής εξαιρέτου φιλολόγου Άννας Τζιροπούλου – Ευσταθίου, πρός τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας κ. Κων. Στεφανόπουλο, τήν 6η Νοεμβρίου τού 2000, η οποία εδημοσιεύθη σέ τεύχος τού περιοδικού “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”)From:

Sent: Tuesday, February 09, 2010 2:38 PM

To:

Subject: ΠΑΤΡΙΔΕΣ..www.resaltomag.gr – 9.2.10

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

‘’’’’ Στέφανος Ληναίος ‘’’’’ 9.2.10 ‘’’’’

==================================== ===

Η Κυβέρνηση αποφάσισε,λοιπόν, ότι όλα τα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα, θεωρούνται Έλληνες και όταν ενηλικιωθούν θα έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι..Kαι είδαμε και κάποιους επιπόλαιους αλλά,δυστυχώς και κάποιους σοβαρούς «πατέρες» της Βουλής, να αναλύουν τη φλούδα και όχι την ουσία του μέγιστου αυτού προβλήματος.

Δεν είμαστε ειδικοί για να κάνουμε τον «έξυπνο». Είμαστε όμως απλοί, υπεύθυνοι Πολίτες και μπορούμε να έχουμε κι εμείς γνώμη.

Αφήνουμε λοιπόν τους αρμόδιους να καταμετρήσουν όλες τις θετικές και όλες τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της απόφασης, στη χώρα μας, αδιαφορώντας για το «μονοπώλιο» γνώμης τόσο των γνωστών, φανατικών,«υπερπατριωτών» όσο και των αφελών «οικουμενιστών».

Εμείς θέλουμε μόνο να συνομιλήσουμε με τους φίλους μας τους μετανάστες. Με γνώμονα την πείρα μας και την αγάπη μας:

1.- Όταν πολλοί από μας, σε κάποιες δύσκολες εποχές που πέρασε η πατρίδα μας,αναγκαστήκαμε, με μαύρη καρδιά,να αυτοεξοριστούμε, απελπισμένοι μετανάστες, σε κάποιες ξένες χώρες, θυμάμαι ότι κατεβαίναμε,όλοι μαζί, στους δρόμους, πάντα με δυο αιτήματα:

α) Να συμπαρασταθεί η ξένη χώρα στην προσπάθειά μας να επιβιώσουμε και β) Να βοηθήσει τον αγώνα όλων μας να γυρίσουμε σε μια καλύτερη πατρίδα.

Ουδέποτε ζητήσαμε να αλλάξουμε πατρίδα..Ούτε,φυσικά, να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τα ήθη και τα έθιμά μας από τη γη των πατέρων μας στα άγονα χώματα της ξενητειάς.Και οι περισσότεροι γυρίσαμε,δώσαμε δύσκολες μάχες μέσα στη γη μας και πετύχαμε ό,τι μπορέσαμε. Μόνο κάποιοι, λίγοι, ξέμειναν στις ξένες χώρες..Άλλοι επειδή βρήκαν διέξοδο στις επιδιώξεις τους κι άλλοι επειδή ουδέποτε αγάπησαν με πάθος την πατρίδα τους.

2.- Τόσα χρόνια τώρα στη χώρα μας, δεν είδα πολλούς μετανάστες να αγωνίζονται και για τα δυό αιτήματα. Το κύριο αίτημά τους είταν η άδεια παραμονής και εργασίας με ίσα δικαιώματα. Χωρίς όμως,να μας ενημερώνουν, καθημερινά και με πάθος , για το τι συμβαίνει ΑΚΡΙΒΩΣ στη χώρα τους.. Χωρίς να απαιτούν μαχητικά την ΚΑΤΑΔΙΚΗ αυτών που κατέστρεψαν τη χώρα τους..Και χωρίς να μας δείχνουν τον ΠΟΘΟ τους να γυρίσουν σε μια καλύτερη πατρίδα..Και, το χειρότερο, είναι ότι βλέπουμε και τις προοδευτικές ομάδες που τους στηρίζουν, να καταγγέλουν περισσότερο την άθλια διαβίωσή τους και λιγότερο τους άθλιους,«Μεγάλους», εγκληματίες που τους έδιωξαν από τη χώρα τους.

Τους βλέπω και μελαγχολώ. Θυμάμαι τους Ισπανούς αυτοεξόριστους στο Λονδίνο που έκλαιγαν κάθε μέρα, νοσταλγώντας την πατρίδα τους, κι’αυτοί και τα παιδιά τους, παρ’ότι είχαν γίνει όλα πια, τέλεια Εγγλεζάκια.. Κι ένιωθαν ένοχοι επειδή βολεύτηκαν έξω κι’ αφήσανε τους συμπατριώτες τους ,μόνους, με το Φράνκο 40 χρόνια στο σβέρκο τους και τους υψηλούς «προστάτες» τους ν’αλωνίζουν.

3.- Αυτό συμβουλεύουμε κι εμείς τους βασανισμένους μετανάστες.Όχι βέβαια τους ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ που συστηματικά τους ΚΟΥΒΑΛΑΝΕ οι γνωστοί,διεθνείς,παντοδύναμοι, μαυραγορίτες του ανθρώπινου πόνου.

Τους συμβουλεύουμε,λοιπόν, να διεκδικούν όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματά τους αλλά, ταυτόχρονα και την ΠΛΗΡΗ συμπαράσταση της Πολιτείας στον αγώνα τους για την επιστροφή τους σε μια καλύτερη πατρίδα..

Τους συμβουλεύουμε να σκεφθούν τι θα κάνουν τα παιδιά τους αύριο, όταν βρεθούν στην τραγική θέση ν’αποφασίσουν ποια πατρίδα θα υπερασπιστούν σε περίπτωση πολέμου,όπως γίνεται στις Η.Π.Α.!

Κλασσική περίπτωση ο Οδυσσέας Τσενάι,που κάποτε,μαθητής, κράτησε την Ελληνική Σημαία.Δεν έγινε και δεν ένιωσε όμως ποτέ Έλληνας και καλά έκανε αφού προτίμησε τη γη των πατέρων του.Πληροφορηθήκαμε όμως αυτές τις μέρες, ότι ο Οδυσσέας Τσενάι, τέλειωσε Πολιτικές Επιστήμες στη Βοστώνη και φοιτά στη Σχολή Ηγετών του Χάρβαρντ.Τον προετοιμάζουν,μάλιστα, ως ένα νέο δημοφιλή ηγέτη που θα εκπροσωπήσει τη μεγάλη παράταξη του "Δημοκρατικού Κόμματος Αλβανοφώνων", ΜΕΣΑ στην Ελλάδα, η οποία σχεδιάζεται εδώ και χρόνια, με χορηγό την Αλβανομερικάνικη Τράπεζα. Αναρωτιόμαστε μόνο τι θα κάνει ο Τσενάι και το Κόμμα του, όταν κάποια μέρα βρεθούν, Ελλάδα και Αλβανία αντιμέτωπες; Θα προστεθεί ένας ακόμη ΕΜΦΥΛΙΟΣ στους αμέτρητους,θρησκευτικούς πολέμους, της εποχής μας;

Ας σκεφθούν λοιπόν, οι φίλοι μας οι μετανάστες, αυτά τα πολύ απλά πράγματα.. Και ας συνειδητοποιήσουν ότι, άθελά τους,γίνονται, δυστυχώς, συνεργοί σε τρία μεγάλα εγκλήματα.

Αφήνουν ορφανή την πατρίδα τους από το πιο ανήσυχο και το πιο αξιόμαχο, ανθρώπινο,δυναμικό. Αφήνουν,προπάντων τους έρμους τους συμπατριώτες τους ισόβια δυστυχισμένους ΔΟΥΛΟΥΣ στα χέρια των ξένων αφεντικών που λυμαίνονται τη χώρα τους..

Και,χωρίς να το καταλάβουν,αποδυναμώνουν και την ήδη αδύνατη χώρα που τους φιλοξενεί και μετατρέπουν και τους πολίτες της σε ΔΟΥΛΟΥΣ των ίδιων αφεντικών.

Ξέρουμε ότι αυτές τις θέσεις μας, μερικοί τις θεωρούν ρομαντικές και πολλές φορές ρατσιστικές..Ίσως γιατί μας μπερδεύουν με όλους αυτούς που,είτε τους στηρίζουν είτε τους πολεμούν,το κάνουν, συνήθως από «αφέλεια» ή από κομματική & επαγγελματική ιδιοτέλεια.

Όμως,με έναν πρόχειρο υπολογισμό,θα διαπιστώσουμε ότι τα αμέτρητα δισεκατομμύρια των «Μεγάλων»,που διατίθενται,σε όλο τον κόσμο,για το μεταναστευτικό πρόβλημα,αν τα έδιναν στις φτωχές χώρες θα τις είχαν κάνει πλούσιες..Και αν δεν εξόπλιζαν το αλληλοφάγωμά τους, δεν θα υπήρχαν εμφύλιοι..

Έτσι λοιπόν,, όλοι οι επονομαζόμενοι « Μεγάλοι του Κόσμου »,άλλοτε με δάνεια και εξοπλισμούς, άλλοτε με επεμβάσεις και εμφύλιους, άλλοτε με φανερές ή κρυφές δικτατορίες και άλλοτε με χρυσοπληρωμένες Μ.Κ.Ο., καταφέρνουν να κρατούν «υπόδουλες» όλες τις αδύνατες χώρες της γης, εκμεταλλευόμενοι, ασφαλώς και τις χρόνιες παθογένειές μας. Ποντάροντας, βέβαια όχι μόνο στην ανικανότητα, πολλών, «δοτών», πολιτικών μας αλλά και στο βόλεμα, την άγνοια ή την «αφέλεια», πολλών συμπατριωτών μας.

Δεν είμαστε ρομαντικοί να πιστεύουμε ότι κάποτε όλοι αυτοί οι «Μεγάλοι» θα πάψουν να «ξεζουμίζουν» τους μικρούς λαούς.Ούτε ότι πρόκειται να θεραπεύσουμε, ξαφνικά και τη δική μας μιζέρια..

Η Ιστορία όμως μας έχει διδάξει ότι αξίζει τον κόπο, οι μικροί λαοί να πιστεύουν και να αγωνίζονται, για μια καλύτερη πατρίδα.

Και χωρίς να ξεχνάμε ότι πολλές φορές, το έχουν πετύχει..

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Υ.Γ.=Στη μνήμη του αξέχαστου φίλου μας,του Λάκη του Καραλή που, τότε, στην αυτοεξορία μας, ονειρευτήκαμε έναν καλύτερο κόσμο..

==============================

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα μηνύματα σας να μην περιέχουν ύβρεις

 

Τι περιμένουμε Copyright © 2009 Blue Glide is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Journal