Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Η Τουρκική Κυβέρνηση θα ανοίξει την Θεολογική Σχολή της Χάλκης;

Αναρτήθηκε από info@soussanis.gr στις 10:34 π.μ.
Παρασκευή, 12 Μάρτιος 2010 Συντάχθηκε απο τον/την Αιμίλιος Πολυγένης 06:10
Πρώτη είδηση στα τουρκικά Μέσα ήταν το χθεσινό γεύμα του αντιπροέδρου της Τουρκικής κυβέρνησης και Υπουργού Επικρατείας, Μπουλέντ Αρίντς, με τους εκπροσώπους των θρησκευτικών μειονοτήτων στο στην αίθουσα δεξιώσεων του γραφείο του, στην Κωνσταντινούπολη.

Ο λόγος ήταν που τα Τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρθηκαν εκτενώς στη συνάντηση, ήταν ότι ο Αντιπρόεδρος κ Αρίντς επανέλαβε την αποφασιστικότητα της Κυβερνήσεως να επιτρέψει την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το γεύμα:Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετέβη την πρωΐαν της Πέμπτης, 11ης τρ. μ. εις τα Ανάκτορα του Dolmabahçe και παρεκάθησεν εις το πρόγευμα εργασίας, το οποίον παρέθεσεν ο Εξοχ. κ. Bülent Arınç, Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος επί των Βακουφικών υποθέσεων, εις τους πνευματικούς αρχηγούς και εκπροσώπους των εν Τουρκία μη Μουσουλμανικών Κοινοτήτων, εν τη αιθούση δεξιώσεων των παρακειμένων εγκαταστάσεων των εν τη Πόλει Γραφείων της Πρωθυπουργίας.Κατά την διάρκειαν της συναντήσεως, η οποία διεξήχθη εντός ειλικρινούς και εγκαρδίου ατμοσφαίρας, εδόθη η ευκαιρία εις τον Παναγιώτατον να εκθέση δι’άλλην μίαν φοράν εις τον εκπρόσωπον της Κυβερνήσεως και τους παρόντας συνεργάτας του τα απασχολούντα το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την περί αυτό Ρωμαίηκην Κοινότητα προβλήματα, εφ’ ώ ο κ. Υπουργός, απαντών και εις τους λοιπούς λαβόντας τον λόγον, εξέφρασε τας αγαθάς προθέσεις της Κυβερνήσεως και του Εξοχ. κ. Πρωθυπουργού προσωπικώς όπως καταβάλουν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν δια την επίλυσιν των προβλημάτων των Μειονοτήτων, ερωτηθείς δε σχετικώς υπό εκπροσώπων των Μέσων Γενικής Ενημερώσεως μετά το πέρας της συναντήσεως, επανέλαβε την αποφασιστικότητα της Κυβερνήσεως όπως επιτρέψη την επαναλειτουργίαν της κατά Χάλκην Ιεράς Θεολογικής Σχολής.

romfea

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα μηνύματα σας να μην περιέχουν ύβρεις

 

Τι περιμένουμε Copyright © 2009 Blue Glide is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Journal